Skip to main content

MicrO som en del af finalen på mellemdistance

| Administrator | Nyheder 2005

I forbindelse med International Orienteering Federation’s beslutning om at tillade ”MicrO” ved Verdensmesterskaberne i Orienteringsløb i 2006, har stævneledelsen vedtaget

I forbindelse med International Orienteering Federation’s beslutning om at tillade ”MicrO” ved Verdensmesterskaberne i Orienteringsløb i 2006, har stævneledelsen vedtaget følgende erklæring:

”IOF Counsil besluttede på sit møde under de netop afholdte verdensmesterskaber (WOC) i Japan 2005 at tillade ”MicrO” som en del af finalen i mellemdistance ved WOC2006 i Danmark.
Beslutningen blev taget under følgende 3 forbehold:

1. At der underskrives en aftale imellem WOC stævneledelsen og de involverede TV-selskaber indeholdende omfattende dækning af WOC2006.

2. At IOF Foot Orieteering Committe (FOC), i samarbejde med WOC2006 Senior Event Advisor (SEA) og stævneledelsen, efter konsultation af IOF Rules Commission, udarbejder et officielt regelsæt for MicrO. Reglerne skal offentliggøres inden udgang af 2005.

3. At FOC i samarbejde med stævneledelsen sikrer, at der gives bred mulighed for at træne i MicrO forud for WOC2006. En plan herfor skal offentliggøres inden udgangen af 2005.

Vi i stævneledelsen for WOC2006 er overbevist om at betingelserne, der er knyttet til beslutningen kan opfyldes. En række praktiske og økonomiske forhold skal forhandles med de TV-selskaber, der er inde i billedet, før en endelig aftale kan falde på plads. Den endelige beslutning om at lade MicrO indgå i WOC2006 vil afhænge af et tilfredsstillende resultat af disse forhandlinger.
Med hensyn til den anden. betingelse vedrørende reglerne for MicrO, vil der blive taget udgangspunkt i det koncept, der blev udviklet af NOF i forbindelse med dette års Nordiske Mesterskab, men reglerne vil ikke nødvendigvis blive helt de samme.
Fairness for alle potentielle WOC2006 deltagere er af helt vitalt for os, og vi vil gøre alt hvad vi kan for at give løberne maksimale muligheder for at forberede sig gennem både fortræning og konkurrencer. I stævneledelsen for WOC2006 vil vi være glad for at modtage konstruktive ideer, der kan hjælpe os med at sikre maksimal succes med at indføje IOF-beslutningen i WOC2006.
Det er vores hensigt at arbejde så hurtigt med planlægningen som det er muligt. Informationer vil regelmæssigt blive opdateret på vores hjemmeside www.woc2006.dk.”


Dette er en uautoriseret oversættelse. Den officielle erklæring er udformet på engelsk og kan læses på stævnets hjemmeside.

http://www.woc2006.dk/Micro.html