Skip to main content

Ungdomskurser og Kredsungdomsmatch (KUM)

| Administrator | Nyheder 2005

Børne- og ungdomsudvalget har afholdt møde den 18. august 2005. Udover børneattesterne, som er omtalt i en anden nyhed på hjemmesiden, er der et par ting, der er værd at fremhæve.

Børne- og ungdomsudvalget har afholdt møde den 18. august 2005. Udover børneattesterne, som er omtalt i en anden nyhed på hjemmesiden, er der et par ting, der er værd at fremhæve.

Gennem længere tid har Aase Thyssen gerne villet trække sig tilbage som kasserer for Børn og Unge, for at kunne få tid til andre funktioner. Der er nu fundet en løsning på dette, idet Jesper Lysgaard overtager posten. Det betyder ikke ændringer i funktionen. Den eneste ændring er, at regnskaber og budgetter for kurser og lejre fremover skal sendes til Jesper i stedet for Aase.

Herfra skal lyde en meget stor tak til Aase for indsatsen gennem de sidste 21 år.

Et andet forhold er at der den 1. juli 2004 blev indført et forbud mod salg af tobak og alkohol til unge under 16 år. De foreløbige undersøgelser viser at forbuddet tydeligvis har dæmpet 11-15-årige unges lyst til at købe alkohol. Navnlig blandt de 15-årige drenge og piger!

På baggrund af dette har Børne- og ungdomsudvalget besluttet, at der ved KUM-festen fremover ikke længere må serveres alkohol til aldersgruppen H/D15-16 år.

Du kan se mere i referatet på Børn og Unge-siden

http://www.dk-orientering.dk/buu/20050818buureferat2005-03.pdf