Skip to main content

Plan 2007 på nettet

| Administrator | Nyheder 2005

Det er nu vi skal tage stilling til det fremtidige elitearbejde og dermed også et væsentligt element i forbundets økonomi i mange år fremover.

Eliteudvalget har til brug for klubbernes og HB's beslutninger om det fremtidige Elitearbejde udarbejdet et spændende oplæg. Dette har været præsenteret her på i Nyhederne, sådan:

08/06 2005, kl. 13:54 Nyhed
Verdensklassekultur - en vision for dansk eliteorientering
Eliteudvalget har haft Plan 2007 til serviceeftersyn og har nu udarbejdet dokumentet 'Verdensklassekultur - en vision for dansk eliteorientering', der beskriver eliteudvalgets tanker om dansk eliteorientering efter VM 2006.....


Det skriftlige oplæg er lagt her på hjemmesiden under "Love, regler og vedtagelser".
Flere har i denne forbindelse efterlyst de tilsvarende tekster fra "Plan 2007". Disse tekster er nu lagt på hjemmesiden samme sted.
Altså under "Love, regler og vedtagelser" - Find link i venstre spalte på forsiden eller herunder.

I øvrigt har Eliteudvalget nu været rundt til 2 klubledermøder i to kredse og fremlagt oplægget i HB i forgårs. Første runde i præsentationen afsluttes på klubledermødet i Nordkredsen på mandag den 20. juni i Karup.
Herefter er der afsat tid til debat og høring i klubberne, hvortil sportschef, landstræner og eliteudvalgsformand gerne stiller sig til rådighed.
Eliteoplægget "Verdensklassekultur - en vision for dansk eliteorientering" vil herefter atter blive behandlet i HB, sidst på efteråret.
Her ønsker eliteudvalget at får et stærkt og klart forhandlingsmandat, når "Plan 2007" skal genforhandles med Team Danmark for en kommende periode på indtil 4 år.

Det er altså nu du skal sætte sig ind i oplæg og muligheder, hvis du ønsker at få indflydelse på forbundets fremtidige elitearbejde og dermed de økonomiske konsekvenser dette må have for hele forbundet.

http://www.schm.dk/vedtag/forside.html