Skip to main content

Bedre banepåtryk og print

| Administrator | Nyheder 2005

Kortudvalget indbyder til spændende seminar i Odense den 28. maj 2005

Vi ved det går det rigtige vej, men tit går det alligevel helt galt.
Print af O-kort lyder så let, men erfaringerne viser det er farligt og svært. Med ryggen imod tidsmuren printes, der en sen fredag eller lørdag aften for at få de sidste løbere og rettelser med.
Resultatet bliver ofte at mange hundrede timers arbejde i skoven og ved PC'eren for korttegnere på få timer bliver til miskmask i printere. Ofte for at spare lidt kroner og trods alt få timer for arrangørerne.

Men printteknikken er kommet for at blive. Vi skal blive bedre til at bruge den.
Første skridt kan du tage lørdag den 28. maj 2005 kl. 10.00-16.00 i Odense.

I indbydelsen siges der:
Kortudvalget inviterer klubberne til at sende deltagere til et seminar om, hvordan man kan printe baner på offset trykte kort, og hvordan man kan opnå en bedre printkvalitet af et O-kort ved at tilpasse O-CAD filen til den aktuelle printer.
Der vil blive afholdt indlæg med præsentation af de værktøjer som findes i O-CAD og Condes til disse formål. Om eftermiddagen vil der blive arbejdet I mindre grupper, ledet af en af indlægsholderne, hvor teknikkerne vil blive afprøvet I praksis.
Kortudvalget er ikke nødvendigvis eksperter på alle områder, så input og kommentarer fra deltagerne er velkomne.


Tilmelding senest 22. maj 2005 til Søren Nielsen. Deltagerantallet er begrænset til 20.
Beslut dig nu!
Se hele indbydelsen via link herunder.

http://www.schm.dk/vedtag/seminar.pdf