Skip to main content

Positiv besøgsrunde i TKC'erne

| Administrator | Nyheder 2005

Som en del af DOFs talentudviklingsarbejde har sportschef K.K Terkelsen og talentudviklingstræner Jan Scheel besøgt DOFs 6 talentkraftcentre. Jan Scheel opsumerer:

Som en del af DOFs talentudviklingsarbejde har sportschef K.K Terkelsen og talentudviklingstræner Jan Scheel besøgt DOFs 6 talentkraftcentre. Formålet med besøgene har været at drøfte det ugentlige træningstilbud til vores unge talenter, for herigennem at søge at optimere dette tilbud.

Jan Scheel konkluderer: 'Det har været en meget positiv oplevelse at få indblik i det træningsarbejde, der bliver gennemført i talentkraftcentrene. Stærkt engagement, god træning og stort sammenhold mellem løbere og trænere har været kendetegnende for alle TKC-er. Men naturligvis har besøgene ligeledes sat fokus på nogle områder, hvor vi kan blive endnu bedre.

Træningsoplægget varierer i nogen grad i de enkelte TKC-er, herunder træningsfrekvens og variationen i træningen. Eksempler er områder som undervisning, indhold af fysisk træning, indhold af test.

En gennemgående problematik har ligeledes været trænerens tid til personlig opfølgning for de løbere, der lever op til forventningen om elitesatsning. Det udvidede træningsmiljø, dvs. en mere skarp opdeling mellem bredde- og eliteløbere har været drøftet, og det er et område vi skal være opmærksomme på, for at kunne tilbyde de bedste et reelt elitetræningstilbud.

Som en forlængelse af ovenstående må vi erkende, at det til tider er for omfattende at være TKC-træner. Det resulterer i, at når en træner takker af, så er det ganske svært at rekruttere nye trænere. En tendens som vi skal tage meget seriøst, og aktivt søge at udvikle TKC-trænerposten, så flere vil kunne finde det attraktivt.

Det helt centrale omdrejningspunkt for talentkraftcentervirksomheden er teknisk/mental udvikling for løberne. Og her skal vi sætte alle kræfter ind for at løberne får et produkt af høj kvalitet. Men meget vigtig er ligeledes vejledning omkring den fysiske træning, idet det er erfaringen, at den fysiske træning har tendens til at mangle intensitet.

Møderne har derfor givet følgende dagsorden for det videre arbejde med talentudviklingen:
·\tTeknisk træning med høj kvalitet.
·\tFå ændret træningspraksis i dansk juniororientering til et større indhold af høj-intensitetstræning.
·\tUddannelse af løberen (fysisk/teknisk/mentalt), bevidstgørelse af løberen.
·\tStyrke den personlige opfølgning for den enkelte løber ved personlige trænere.

Det er ambitionen at integrere mere struktureret undervisning i TKC-erne, med opbygning af en basisviden inden for centrale emner for orienteringsløb. Men hele tiden bevare et praktisk fokus, dvs. undervisningen skal føre til en ændring i træningen, så løberen får mest mulig ud af træningstiden.

Vi er i indkøringsfasen af et stærkt talentudviklingskoncept i DOF, og bruger 2005 som indkøringsår med en grundig evaluering i december måned (TKC-trænere, TKC-styregrupper og juniorlandsholdsledelse). Målsætningen er forenkling af trænerens arbejde, bl.a ved en styrkelse af trænersamarbejdet på tværs af TKC-erne. Deraf mere tid til kvalitet!

Talentudviklingsprojektets to nye aktiviteter starter inden for de kommende uger (Superlørdage og Ungdomsholdet), hvor der bliver sat fokus på teknisk træning og uddannelse. Det er hensigten, at disse aktiviteter skal bygge videre på den undervisning, der foregår i TKC-erne.

Ambitionen er, at vi fra januar 2006 har et talentudviklingskoncept, der er gennemarbejdet og accepteret af TKC-trænerne og juniorlandsholdsledelsen – dvs. vi arbejder med en fælles målsætning om at bringe dansk juniororientering i verdensklasse!