Skip to main content

Håndslag om udvikling

| Administrator | Nyheder 2005

Repræsentantskabsmødet 2005 gav kickstart til nyt indsatsområde på breddeområdet.

Lørdagens Repræsentantskabsmøde i Slagelse var godt besøgt og traf vigtige beslutninger. Blandt de vigtigste var -

* at Repræsentantskabet nu har igangsætte et nyt indsatsfelt "Vi skal være flere", idet man samtidig er indstillet på at prioritere dette økonomisk med kr. 200.000; 300.000 og 400.000 i de tre kommende år og er indstillet på at hovedlinierne for dette arbejde følger Udviklingsgruppens anbefalinger
* at Repræsentantskabet er indstillet på en gennemgribende forenkling og tilpasning af DOF's struktur, love m.v. men at denne proces kræver mere tid og debat, for at mange kan tage ejerskab hertil. Processen blev igangsat med en forventning om at være afsluttet senest om et år
* at Repræsentantskabet ikke ønsker yderligere afgifter og kontingenter, men vil fastholde de gældende, hvorfor de nye tiltag som konsekvens heraf må finansieres i gennem nye eksterne midler eller omprioritering af eksisterende midler.
* at Repræsentantskabet ændrede lovene fra 1. juli 2005, således at mange flere tvister bliver afgjort direkte på stævnepladsen. Samtidig igangsættes et nyt uddannelsesforløb af dommere og ses nærmere på hvordan størst mulig uvildighed kan sikres.
* at hovedbestyrelsen tog afsked med John Aasøe, Henrik Thomsen og Michael Dickenson, som blev erstattet af Lars Vendelbjerg og John Holm. En erstatning for Henrik Thomsen er endnu ikke fundet.

På det efterfølgende HB-møde blev det besluttet

* at bede interesserede melde sig til en styregruppe for det nye indsatsfelt og at styregruppen som sin første opgave skal beskrive de tiltag der vælges ud i en nærmere projektplan.
* at en projektgruppe bestående af Tom P. Neesgaard, Gunnar Tamberg, Lars Olsen og Preben Schmidt, med hjælp fra en ekstern høringsgruppe nu går i gang med at udarbejde et forslag til et forenklet løbs- og stævnereglement.
* at en projektgruppe bestående af generalsekretæren og to repræsentanter fra hver kreds som tidligere vedtaget i HB skal arbejde med den fremtidige opgavefordeling i forbundet, men nu også tillige skal komme med forslag til den samlede struktur i forbundet.

Som en konsekvens af at der nu bliver arbejdet hen imod en kraftig strukturforenkling af DOF undlod HB at nybesætte en lang række af de mindre udvalg, som lovene foreskriver, men i stedet gennem fælles formandsbesættelse med de større faste udvalg sikre den fornødne bemanding i denne overgangsperiode.

Derfor er formandsfordelingen efter Repræsentantskabsmødet følgende, idet de ansatte der skal støtte arbejdet i udvalget er nævnt i ( )

Voksen & klubudviklingsudvalget– Lars Vendelbjerg, (Jesper Lysgaard & Preben Schmidt)

Børne- og ungdomsudvalget – Lars Vendelbjerg indtil ny er fundet. (Jesper Lysgaard)
Præcisionsudvalget – Lars Vendelbjerg, (Preben Schmidt)
Uddannelsesudvalget – Lars Vendelbjerg, (Karl Kristian Terkelsen, Søren Nielsen, Jesper Lysgaard og Preben Schmidt)
Skoleudvalget – Lars Vendelbjerg, (Jesper Lysgaard)

Eliteudvalget – Helge Lang Pedersen, (Karl Kristian Terkelsen)
Eliteafdelingen – Helge Lang Pedersen, (Karl Kristian Terkelsen)
Klubafdelingen – Helge Lang Pedersen, (Karl Kristian Terkelsen)
Presse og Medieudvalg – Helge Lang Pedersen, (Karl Kristian Terkelsen)
PR-udvalg – Helge Lang Pedersen, (Karl Kristian Terkelsen)

Konkurrenceudvalget – Klaus Olsen, (Preben Schmidt)
Skov- og Miljøudvalget – Klaus Olsen, (Preben Schmidt)
Teknisk Udvalg – Klaus Olsen, (Preben Schmidt)
EDB-udvalget – Klaus Olsen, (Preben Schmidt)

Økonomiudvalget – Helge Søgaard, (Preben Schmidt)
Sponsorudvalget – Helge Søgaard, (Karl Kristian Terkelsen)

Kortudvalget – John Holm, (Søren Nielsen)

DIF-udvalg – Ole Husen,(Preben Schmidt)
Diciplinærudvalg – Ole Husen, (Preben Schmidt)
Lov- og reglementsudvalg – Ole Husen, (Preben Schmidt)
IOF-Udvalg – Ole Husen, (Preben Schmidt)

Appeludvalget – Søren Hviid, (Preben Schmidt)

Referater fra Repræsentantskabsmødet og HB-møderne, der blev afholdt lige før og efter repræsantantskabsmødet, vil komme på hjemmesiden i løbet af den kommende uge.