Skip to main content

DOF siger undskyld

| Administrator | Nyheder 2005

AF Ole Husen

Samarbejde, respekt og tillid

De europæiske mesterskaber 2004 blev som bekendt afholdt på Sjælland. Det skete i et samarbejde mellem flere klubber og naturligvis med de respektive skovejere. Forud for et internationalt mesterskab afholder de enkelte deltagende lande en række testløb for at finde frem til deres hold. Nogle nationer beder værtslandet om at være behjælpelig med et eller flere løb i værtslandet i relevante terræner. Således også før EM 2004.

I maj 2004 arrangeres 3 løb for flere af de deltagende nationer. En Sprint i Sorø by med tilstødende park og skovområder, og mellem- og langdistance løb i Sorø Sønderskov og Valdemarskilde. Desværre afholdes løbet i Sorø Sønderskov uden en skriftlig tilladelse. Stiftelsen Sorø Akademi er ansøgt dels om postplaceringer i forbindelse med sprintearrangementet og dels om løbstilladelsen i Sorø Sønderskov. På sidstnævnte bliver der givet skriftlig afslag 2 gange idet en fornyet ansøgning sendes efter første afslag. Arrangørerne får alligevel den opfattelse, at man godt kan afholde arrangementet og melder OK til deltagerne.

Afslaget er af skovejeren givet fordi, der skal være et andet arrangement i de dage. Stor er overraskelsen derfor, da man møder de mange orienteringsløbere i skoven. Ejeren vælger ikke at foretage sig noget drastisk som f.eks at standse arrangementet. Skaden er jo også sket.

Efterfølgende kontaktes arrangørerne for en forklaring. Da reaktioner – efter flere rykkere – fortsat udebliver kontaktes Dansk Orienterings Forbund. DOF får sagen belyst og deltager i et møde for at få sagen afklaret. Resultatet er naturligvis en uforbeholden undskyldning fra DOF. Vi aftaler, at der betales for arrangementet jvf skovaftalen med Dansk Skovforening. Normalt kræver Stiftelsen ikke betaling, da de gerne stiller deres skove til rådighed for friluftsaktiviteter i et respekteret samarbejde. Det forventes også at kunne ske i fremtiden i et respektfuldt samarbejde med DOF. Så langt så godt.

Stiftelsen og DOF vil med dette fælles indlæg dels redegøre for sagsforløbet og dels fortælle, at vi i DOF er meget glade for den holdning Stiftelsen her har givet udtryk for. Vores uforbeholdne undskyldning er accepteret og vi garanterer, at dette var et enkeltstående uheld.

I DOF vil vi gerne bruge denne sag til at understrege, hvor vigtigt et godt samarbejde er såvel internt som eksternt. Vi skal have respekt for og tillid til hinanden. Det er derfor vigtigt, at vi alle i vore handlinger ikke misforstår eller misbruger gensidig tillid. Vi skal altid sikre klare linier til vore interne som eksterne samarbejder. Vi skal altid sikre, at vi har skriftlig kontrakt eller aftale med hinanden – også internt i DOF. Det er ikke et tegn på mistillid, men en sikring af gode samarbejdsrelationer og i øvrigt rationel optræden.

Lad os være glade for, at der igennem mange år har været gode relationer mellem Stiftelsen og O-sporten, og at de gode relationer kan fortsætte. Men lad os også tage ved lære af situationen.

Stiftelsen Sorø Akademi og Dansk Orienterings - Forbund