Skip to main content

Hovedbestyrelsen lytter

| Administrator | Nyheder 2005

På hovedbestyrelsesmødet i onsdags blev repræsentantskabsmødet den 5. marts 2005 grundigt forberedt.

”Der er ingen tvivl om at vi står overfor endnu et spændende og skelsættende repræsentantskabsmøde på Slagelse Vandrehjem lørdag den 5. marts 2005”, fortæller formand Ole Husen til hjemmesiden og fortsætter.

”På de 3 kredsrepræsentantskabsmøder, der alle er afviklet indenfor den sidste uge, har fokus i høj grad være lagt på spørgsmålet om finansieringen af det nye indsatsområde og proceduremæssige spørgsmål. Det rokker dog ikke ved den grundlæggende interesse for den fornyelse af vores aktiviteter, tankemåde og struktur som udspringer af Udviklingsgruppens anbefalinger.

Hovedbestyrelsen har erkendt den usikkerhed og utryghed, der i klubber og kredse findes omkring afgiftsforhøjelserne og som ligger bag de til tider stærke udmeldinger, der er kommet på især Østkredsens repræsentantskabsmøde. En reel usikkerhed og dybfølt utryghed, der især omhandler afgifter og kontingenters indflydelse på medlemstal og de daglige aktiviteter.Endelig er der også uklarhed om hvilke konkrete tiltag, der kommer de små klubber til gode i bestræbelserne for at få flere medlemmer.

Hovedbestyrelsen besluttede derfor på sit møde den 2. februar 2005, helt at droppe forslaget om ændringer i klubkontingent. Det er således herefter hovedbestyrelsens forslag til repræsentantskabsmødet, at grundbeløbet fastholdes på kr. 600,- pr. klub og at den medlemsbaserede del uændret forbliver 215,- kr. for aktive voksne, og 90,- kr. for aktive børn & unge, mens B-klubbernes medlemmer fortsat betaler 25,- kr.

Derimod ønsker hovedbestyrelsen at fastholde beslutningen om stigningerne i løbsafgiften med virkning fra 1. juli 2005. Det er her holdningen, at repræsentantskabet skal have mulighed for at stemme om dette forslag den 5. marts 2005. Ud fra klubbernes tilbagemeldinger er det opfattelsen, at denne stigning vil være langt mere spiselig, idet en pæn del af disse afgifter betales af deltagere fra udlandet.

Budgettet for 2005 vil på indtægtssiden blive tilpasset den nye beslutning, idet hovedbestyrelsen vedtog at dække det yderligere driftsunderskud i budget 2005 via kassebeholdning. Skulle forslaget om afgiftsforhøjelserne blive nedstemt vil konsekvensen blive den samme.

Hovedbestyrelsen har således forholdt sig til det ændringsforslag som Faaborg OK har stillet, og besluttede samtidig at støtte beslutningsforslaget stillet af FIF Hillerød og OK Øst, vedrørende eventuelle fremtidige ændringer i løbsafgifterne.

De formelle formuleringer omkring ovennævnte forslag, vil fremgå af den endelig dagsordenen, der lægges på hjemmeside en af de kommende dage”, slutter Ole Husen.