Skip to main content

Eliteudvalget inviterer til dialog om elitespørgsmål

| Administrator | Nyheder 2005

De klubber, der har løbere i forbundets elitegrupper samt de klubber, der står bag vore KC'er og TKC'er er via mail inviteret til at være med i et elitedialogforum. Andre klubber er også velkomne.

De klubber, der har løbere i forbundets tre elitegrupper samt de klubber, der står bag vore KC'er og TKC'er har via mail modtaget invitation til at være med i et dialogforum omkring elitespørgsmål. Det har vi gjort fordi vi anser disse klubber for vore nærmeste samarbejdspartnere, når vi taler om elitespørgsmål relateret mellem DOF og klubber.

Her, via hjemmesiden, skal den samme invitation også lyde til øvrige klubber som kunne ønske at være med i dette forum.

UDDRAG AF INVITATIONEN:
'Plan 2007 indledes med visionen ”dansk orientering i verdensklasse” og umiddelbart efter formuleres missionsafsnittet, og her står: ”Dansk eliteorientering skal være baseret på et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde mellem de klubber, der kan og vil være med til at bringe dansk eliteorientering i verdensklasse.”

Dette samarbejde er hidtil blevet udmøntet gennem årlige møder med KC- og TKC klubberne ved klubbernes KC og TKC ansvarlige trænere og styregruppefolk.

Eliteudvalget vurderer og finder tiden moden til at udvide samarbejdet med de klubber, der har vist, at de vil arbejde med og støtte dansk eliteorientering.
Invitationen er stilet til klubben ved formanden og klubbens eliteansvarlige.

Vi forestiller os, at klubberne skal være med i et ELITEKLUBFORUM. Dette forum tænkes da, at danne en mailgruppe som i løbet af året i redigeret og forkortet form får tilsendt den information, der tilgår vore eliteløbere i de tre elitegrupper, anden relevant eliteinformation samt den generelle information, der sendes til TKC-erne og Kraftcentrene.
Vi tænker os også dette forum anvendt til at drøfte spørgsmål elitearbejdet og arbejdet med eliteløbere kan afstedkomme.

Invitationen til dialog er også tænkt at skulle omfatte et årligt møde i efteråret, når konturerne til det kommende års program ligger klar.

Eksempler på emner til et sådan eliteklubledermøde kunne være:
§\tDrøftelse af elitens årsprogram set i forhold til klubbernes aktiviteter.
§\tElitens økonomi og drøftelse af klubbernes mulighed for økonomisk støtte til løberne.
§\tDrøftelse af ranglisten, er der for få/mange løb. Er det de rigtige?
§\tKlubspecifikke behov til træneruddannelse
§\tInformation om udtagelsesløb, udtagelseskriterier - gennemgang af elite-info.
§\tInformation om de vigtigste punkter i samarbejdet med Team Danmark.
§\tEliteløberes besøg i klubberne.
§\tLandstrænerens og sportschefens besøg i klubberne.'


I første omgang vil jeg gerne have en tilbagemelding på om klubberne finder et sådan forum interessant og vil tage i mod denne invitation.

Tilkendegivelse gives til sportschefen senest den 18. februar.