Skip to main content

Frivilligheden i fremgang

| Administrator | Nyheder 2004

Alle fornemmer modgang og opad bakken - Men er det sandt ?? "Frivillighedsundersøgelsen" fra Socialforskningsinstituttet siger noget andet.

De første resultater fra "Frivillighedsundersøgelsen" fra Socialforskningsinstituttet tegner et billede af foreningernes tilstand.
Det tegner godt. Flere foreninger har fremgang, og flere har lyst til frivilligt arbejde.
På området for medlemmer og medlemsudvikling siger undersøgelsen at foreningerne fire ud af ti de seneste fem år har fået flere medlemmer. Hver tredie forening har samme antal medlemmer, og kun hver fjerde melder om faldende medlemstal.
Undersøgelsen viser endvidere, at kun omkring hver tiende forening er en decideret børne- og ungdomsforening, at tre ud af fem foreninger ikke har børn som medlemmer, og at de fleste foreninger beskæftiger sig med kultur, fritid og idræt.

Undersøgelsen viser også, at to ud af tre foreninger bygger på bestemte værdier eller ideologier af åndelig, politisk eller samfundsmæssig karakter og at 2/3 af medlemmerne mener, at foreningen bør drives efter foreningens idégrundlag.
En trediedel af de adspurgte mener ikke, at det er vigtig for dem at overbevise andre om deres ideer. De ser først og fremmest deres forening som en forening for folk, der interesserer sig for de særlige aktiviteter, som foreningen beskæftiger sig med.
Undersøgelsen "Dansk frivluftsliv i det 21. århundrede" viste, at der er meget stor interesse for friluftsliv, og at interessen især er knyttet til tilbud om aktiviteter for ikke medlemmer = uorganiseret friluftsliv i organiseret form.
I denne undersøgelse påvises stor forskel i åbenhed. I en trediedel af foreningerne er de fleste aktiviteter åbne for alle interesserede, i lidt under halvdelen af foreningerne er de fleste aktiviteter kun for medlemmer

Endelig er der dokumentation for, at hver tredie dansker udfører frivilligt arbejde. Knap hver tredie i alderen 16 - 29 år udfører frivilligt arbejde.
Dermed er de bagefter de 30 - 49 årige, hvor hele 41 procent er frivillige. Overraskende er det, at de unge næsten er på niveau med de 50 - 65 årige, og at de helt klart mere aktive end pensionisterne. Kun treogtyve procent over 65 år er frivillige.
Set i forhold til undersøgelsen i 1995 er der en stigning på to til fem procent blandt de unge og i aldersgruppen 30 - 49 årige, der udfører frivilligt arbejde. Stigningen er dog størst aldersgruppen de 50 - 65 årige. Her er procenten, der udfører frivilligt arbejde steget fra femogtyve til femogtredive procent set ud fra de foreløbige resultater.
Undersøgelsen viser også, at der ikke er markant forskel mellem kønnene. 38 procent mænd og 32 procent kvinder udfører frivilligt arbejde.
Undersøgelsen bekræfter, at opfordring er et vigtigt redskab. På spørgsmålet om, hvad der var den aktuelle anledning til, at de kom i gang med det frivillige arbejde, har 56 procent sagt, at de blev "spurgt" eller "valgt".
Læse mere om "Danskernes frivillige arbejde" via link - Spændende !!!!!.
Hvorfor skal DOF ikke tro på fremgang ??
(Nyhed fra Friluftrådets hjemmeside)

http://www.schm.dk/vedtag/frivillig.pdf