Skip to main content

Ny formand i Østkredsen

| Administrator | Nyheder 2004

Erik Øhlenschlæger vil trække sig

Erik Øhlenschlæger meddeler, at han trækker sig som Østkredsens formand ved det kommende repræsentantskabsmøde.
Erik Øhlenschlæger, der har været formand i tre år, begrunder sin tilbagetrækning med, at han i for mange sager er ”politiske uenig” med Hovedbestyrelsen.
Østkredsens repræsentantskabsmøde afvikles den 26. januar i Roskilde, og kredsen opfordrer klubberne til at finde formandskandidater.

Morten Jensen
Lokalredaktør