Skip to main content

Nyt klubnavn

| Administrator | Nyheder 2004

Kommune sammenlægningerne er nu inde i den fase, hvor navnene på de nye storkommuner bliver lagt fast.

Med nye kommunenavne kommer også ønskerne om at klubberne skifter navn. Flere klubber har spurgt til proceduren, så derfor:
Hvis klubben skal skifte navn, skal DOF og DIF have meddelse herom og der skal indsendes en bekræftet kopi af de nye vedtægter, hvoraf det nye navn fremgår.
Vi skal altså have et underskrevet brev og en underskreven vedtægt.
Der er ingen frister. Registeringen hos DOF og DIF sker løbende.
Husk i øvrigt, når I skal have nyt brevpapir, at det her skal påføres at klubben er medlem af "Dansk Orienterings-Forbund under Danmarks Idræts-Forbund" Det fremgår af lovens § 5, stk 2 a.

Det samme må i øvrigt gælde klubbens hjemmeside!

http://www.schm.dk/vedtag/love.html