Skip to main content

HB-referat 6/2004 på nettet

| Administrator | Nyheder 2004

Referatet fra HB-mødet den 11. december 2004 i Nyborg ligger nu i dokumentbasen...

Som det fremgår, var det en lang og spændende dag med et tæt program.

Foran os alle står nu en vigtig proces, hvor klubberne frem til repræsentantskabsmødet skal overveje, debattere og tage stilling til det konkrete forslag om etablering af et nyt samlet indsatsområde på breddeområdet.

En række af de konkrete projekter, som udviklingsgruppen har foreslået vil i perioden optil repræsentantskabsmødet blive forberedt yderligere, så arbejdet kan påbegyndes umiddelbart efter den 5. marts 2005, hvis den overordnede afklaring falder på plads.

Klubberne skal også overveje om de vil godkende de "af hovedbestyrelsen vedtagne afgifter", samt behandle "hovedbestyrelsens forslag til klubkontingent", som det hedder i lovene.

Endelig vil der komme konkrete forslag til lovændringer, som forenkler DOF's struktur og moderniserer vores "grundlov".

Det skal i denne forbindelse bemærkes at kredsens opgaver, rolle og placering i en ny smallere og enklere struktur IKKE kommer til debat ved det førstkommende repræsentantskabsmøde.
HB ønsker ikke en lang og ufrugtbar debat om dette emne, som kan skygge over de mange vigtige og fremadrettede opgaver, der først og fremmest skal løses.
I stedet har man besluttet at etablere en projektgruppe med 2 repræsentanter fra hver kreds og den nye generalsekretær. Gruppen har til opgave at analysere kredsens opgaver og rolle. Dette sker med henblik på en endelig afklaring på repræsentantskabsmødet i 2006.

Find referatet via link herunder

http://www.dk.orienteering.org/dok/frame.cgi?dir=ref%2Fhb&file=ref/hb/2004_6_HB-referat.htm