Skip to main content

Jeg synes faktisk TKC'et er super!!!

| Administrator | Nyheder 2004

Der stod evaluering af TKC virksomheden på programmet, da trænere og ledere fra forbundets seks TKC'er i lørdags var samlet til det årlige statusmøde. Løberne er bl.a. blevet bedt om at evaluere TKC virksomheden. Overskriften er en løbervurdering!

Udgangspunktet for Årets TKC Rapport er et evalueringsoplæg udsendt fra eliteudvalget til alle TKC'er.
Bl.a. er løberne blevet bedt om at vurdere virksomheden.
Dels ved at de ved afkrydsning skulle vurdere forskellige områder og dels ved med ord uddele ROS eller RIS til deres TKC.

Fra "ROSE-buketten" kan nævnes:
·\tEn træner, der er engageret og formår at hjælpe med at motivere den enkelte løber til fortsat udvikling.
·\tAt træningen fysisk, teknisk og mentalt er seriøs og på det højeste niveau.
·\tAt især den tekniske træning er sjov og anderledes en bare et o-løb.
·\tAfvekslingen i træningstilbuddene.
·\tGode infomails om træning og god hjemmeside.
·\tDet er fedt, at der er nogle gode tekniske træninger hver uge og nogle engagerede trænere. Jeg synes faktisk TKC’et er super!!!

Fra RIS buketten er plukket:
·\tFlere forskellige skove ønskes
·\tMere evaluering efter træningerne
·\tFor lang transporttid.
·\tBeskrivelser af mødestedet til TKC-træninger skal være bedre, så det ikke er så svært at finde.
·\tNoget mere hjælp og opfølgning på træningsplanlægning og træningsdagbøger
Lad os slutte med denne forventning fra en løber til TKCét:
·\tAt fastholde at der er nogle krav om udførelse af træningsdagbog, fremmøde osv for at det er muligt at være en del af TKCét.

Den ros og ris der uddeles er naturligvis ikke den samme fra TKC til TKC, men det helt generelle billede er, at alle TKC'er nu "har styr på virksomheden".

Efter to år med TKC-virksomhed må vi sige, at TKC-virksomheden er blevet godt implementeret. Der er stor grad af sikkerhed i opfattelsen af, hvad det er man skal, og hvad der skal til for, at der er kvalitet i tilbuddet.

I løbet af denne uge vil det enkelte TKC's rapport og den sammenfattende rapport være at finde på eliteudvalgets hjemmeside.