Skip to main content

Regnskabets time

| Administrator | Nyheder 2004

Sæsonen er slut og julen står for døren. Økonomiformanden har et fromt ønske om at komme på forkant. Vil du hjælpe ham?

Regnskab 2004 står foran afslutning.
Vi har en særlig situation på Sekretariatet, hvor økonomifunktionen varetages af Rosita Flyger, der er vikar.

Derfor er det vigtigt

- at alle klubber, udvalg, kredse og ansatte er opmærksomme og får udlignet mellemregninger og betalinger overfor forbundet.
- at især løbafgifter afregnes hurtigt - angiv løb, dato
- at alle indbetalinger og overførsler angiver fakturanummer, dato eller anden betalings-ID.
- at flere indbetalinger ikke blandes sammen på samme overførsel.
- at alt regnskabmateriale vedrørende 2004 indsendes hurtigst muligt og senest fredag den 10. december
- at anmodninger om udbetalinger fremmes mest muligt - Angiv dit bank reg.nr. på 4 cifre og kontonummer med 10 cifre hver gang. Det letter.
- at alle kontante udlæg vedrørende Elitesamlinger, B&UU-kurser etc. udlignes nu eller straks efter afslutning på aktiviteten, hvis aktiviteten ikke er afholdt
- at alle delregnskaber, bilag etc. påføres tydelig tekst om navn på aktiviteten, tidspunktet, kreds, dit fulde navn etc. så vi let kan se hvad og hvem det vedrører.
- at du undgå forkortelser, Rosita ved dårlig nok hvem KK er -
- at du skriv TYDELIGT, skriver hvad der er købt, skriv også hvis der mangler originalbilag
- at du IKKE foretager modregninger
- at du bruger de fortrykte blanketter - print dem fra DOF's hjemmeside under "Love, regler & vedtagelser"
- at alle delregnskaber, udbetalinger og løse bilag attesteres af de ansvarlige for funktionen/aktiviteten

Print denne side - og hæng den på din opslagstavle

Helge Søgaard
Økonomiformand