Skip to main content

Find kort

| Administrator | Nyheder 2004

Kortlisten har hidtil ligget på kortudvalgets hjemmeside, men er nu flyttet til O-service.

Samarbejdet med O-service udbygges. Næste lille step er kortlisten, som nu ligger i en database på O-service.

Fremgangsmåden er følgende:
• Åben forsiden - "www.O-service.dk"
• Tryk på "på tværs" i den grønne menubjælke
• Find kort via -"kortoversigt" – i venstre spalte
Denne fremgangsmåde gælder uanset om du er logget på eller kommer helt udefra.

Det tager lidt tid at åbne kortlisten, da der er mere end 1.000 kort registeret.
Er du klar over, hvilken region du skal søge i, kan du spare lidt tid ved at vælge en af de regionale oversigter, Nord, Syd eller Øst.

Når du åbner kortoversigten får du kortlisten i alfabetisk orden.
Ved hjælp af de grønne pile lige efter overskrifterne kan du sortere kortene i rækkefølgen.
Den mest oplagte sortering er "Klub".
Her kan du med et yderligere klik sortere kortene i kluborden og ikke mindst med et nyt klik på klubnavnet få klubbens kort og kun disse op på din skærm.

Endelig skal det fremhæves at hvert kort har en lille infoboks. Den indeholder foreløbig kun kortoversigtens oplysninger samt navn, adresse, telefon og e-mail på klubbens kortsælger.

Denne infoboks vil senere blive udbygget med andre oplysninger. Vi forstiller os en hel side med data, som der findes i O-service om hvert stævne.

Mange af oplysningerne i kortlisten er ikke ført a jour. Det er klubbens opgave at gøre det. Klubberne bestemmer således selv om et kort skal på listen og hvad der skal oplyses om kortet. Klubberne kan også selv oprette nye kort i systemet.

Længere fremme ligger en yderligere udbygning så kortlisten og infosiderne kan fanges via et "klik" på et danmarkskort direkte fra DOF's hjemmeside.

Er du klubadministrator finder du en vejledning til - "Ret kort" - på O-service -> "Hjælp" - > "Manualer" i venstre spalte -> "Kortadministrator" eller via link herunder.

http://www.o-service.dk/doc/manualretkort.doc