Skip to main content

Det blev spændende og sjovt

| Administrator | Nyheder 2004

Årets Ungdomlederseminar var henlagt til Hillerød, hvor latter og alvor gik hånd i hånd.

Godt 30 ungdomstrænere og -ledere havde valgt at bruge en lørdag sammen i Hillerød. Det skete ved Børne- og Ungdomsudvalgets, Ungdomslederseminar 2004. Under overskriften "Jætte sjovt" blev der fyldt ideer og erfaring i ungdomsledernes "værktøjskasse" og trukket linier ind i fremtiden.
"Vi begyndte med at lege" fortæller en af deltagerne, Gunnar Sie, til hjemmesiden. "Det lyder sært, men lege er en god aktivitet i sig selv.
Det gælder ikke bare børn - De unge og voksne kalder det bare noget andet: Team building. Sjovt var det og samtidig helt alvorligt, for lege kan også bruges som et pædagogisk middel, så man lærer noget nyt om sig selv og de andre".
Herefter stod der orienteringsteknik på programmet - Et nyt værktøj på www.orientering.no blev testet og fundet yderste relevant og tilgængeligt. Det var Rune Monrad, Søllerød og Thomas Jensen, Tisvilde der stod for præsentationen og testen.
Endelig sluttede dagen med tanker fra udviklingsgruppen og overvejelser omkring snitflader imellem bredde og elite i ungdomsarbejdet. Det sidste tog Jan Scheel,Aalborg, sig af. Jan er
nyudnævnt talentudviklingstræner i DOF.
Det blev en spændende - og sjovere dag.

http://www.schm.dk/buu/buuforsiden.html