Skip to main content

Små fejl kan vælte læsset

| Administrator | Nyheder 2004

Stævneledere, banelæggere og deres kontrollanter samt overdommere, formænd for Jury og IOF – advisores til næste års A-stævner skal på skolebænken.

Tom P. Neesgaard, Teknisk udvalg og Breddekonsulent Preben Schmidt står, som indbydere til årets A-stævnekursus. Det finder sted i Odense lørdag den 15. januar 2005. Indbydelsen er på trapperne og udsendes ultimo november måned.

”Målet med mødet er først og fremmest, at sikre næste års A-arrangementer bedst muligt imod fejl. De bitre erfaringer må vi lære af, hvis vi kan, og de gode ideer må vi dele. Ser vi på det store arbejde, der er forbundet med at lave disse A-stævner, skal der prioriteres hårdt med resurserne, så konkurrencerne kan afvikles på en korrekt og fair måde,” fortæller Tom P. Neesgaard til hjemmesiden og fortsætter.

”Vi skal også have tid til at se fremad, og lytte til folk med mange års erfaringer, idet DOF’s regler om protest og klager står foran et grundigt eftersyn. Det sker ud fra klare tilkendegiveler fra DIF’s appeludvalg, som ikke ønsker at bruge tid på konkrete sager med dommerskøn. De skal efter DIF’s mening endeligt afgøres på sportspladsen eller internt i specialforbundet.”

”Det vil stille store krav til overdommere og medlemmer af Juryer, som skal træffe vigtige afgørelser på kort tid. Det vil ske under vanskelige omstændigheder, som vi kender det fra andre sportsgrene. Vi kan ikke leve med de mange sager, der trækkes ud igennem måneder og år, og som ingen bliver klogere af.

Vi har derfor allerede den 6. november 2004 via mails anmodet alle arrangører af A-stævner og andre internationale stævner om at indsende navne og E-mailadresser på nøglepersonerne, så indbydelsen til mødet i Odense den 15. januar 2005 kan sendes direkte til de rette.

Det er Breddekonsulent, Preben Schmidt, der er uddannet jurist, som vil stå undervisning i og debat om de for stævnet farlige regler. Vi ville gerne undgå sagerne, eller i hvert fald begrænse dem i antal, tid og omfang”, slutter Tom P. Neesgaard.