Skip to main content

Amatør & Ordensudvalgets afgørelse i testløbssagen

| Administrator | Nyheder 2004

Testløbsagen fra testløbene forud for EOC2004 i Valdemarskilde er nu afgjort i A&O-udvalget.

Den 21. juni 2004 kunne du her på siden læse:

"Dybest set kan man sige at systemet virker.
En protest imod en postplacering bliver af overdommeren vurderet til at være berettiget, efter afvisning fra stævneledelsen.
Herefter er det stævneledelsen, der kan vælge at bringe sagen videre til DOF's Amatør- og Ordensudvalg, hvilket skete i fredags.
To synspunkter står skarpt overfor hinanden.
Timer er brugt på korttegning, banelægning og kontrol og timer er brugt på forberedelse, træning og dygtiggørelse.
Derfor er sagen vigtig for parterne.
Derfor er sagen vigtig for O-Danmark.
Elite møder elite - sådan er det og bør være...
A&O har ordet... Vi afventer...."


Kendelsen fra DOF's Amatør- & Ordensudvalg var enstemmig og blev:

Amatør- og Ordensudvalgets kendelse:
Overdommerens afgørelse ændres, således at H 21D-banen ved EOC-testløbet i Valdemarskilde den 13. juni 2004 ikke aneres.

Læs hele kendelsen og hvordan A&O kom frem til resultatet under "Love regler og vedtagelser"

http://www.schm.dk/vedtag/valdemarskildekendelse.doc