Skip to main content

DM/FM-startret

| Administrator | Nyheder 2004

Nye regler for "Ikke danske løbere" vedtaget af Hovedbestyrelsen

Den indstilling til nyt reglement for "Ikke danske løberes" deltagelse i danske mesterskaber som Konkurrenceudvalget har foreslået til vedtagelse i Hovedbestyrelsen er på det ekstra ordinære HB-møde søndag den 11. juli 2004 i Ny Tolstrup Sjælland blevet vedtaget.

Det betyder, at den på DOF's officielle hjemmeside:
http://www.schm.dk/vedtag/dmforslag2004.doc er blevet vedtaget, og således er gældende fra 12. juli 2004.

Klubber skal her specielt være meget opmærksomme på det nye reglements § 11.1.3.1, hvorom der nu gælder, at ikke danske statsborgere, der er tilmeldt folkeregistret efter 31. december 2002 og frem til dette reglements ikrafttræden, til Dansk Orientering-Forbunds sekretariat skal fremsende fornøden dokumentation for opnået registrering i folkeregistret.
For at opnå opstillingsberettigelse i danske mesterskaber (DOF's reglement § 11) i efteråret 2004 ( fra 2. august 2004) skal ovenstående ikke danske statsborgere fremsende original bopælsattest til Dansk Orienterings-Forbunds Sekretariat.
Indsendelse skal ske senest 1. august 2004.

På konkurrenceudvalgets vegne
Klaus Olsen / Tom P. Neesgaard