Skip to main content

DIF skærper profilen

| Administrator | Nyheder 2004

Danmarks Idræts-Forbund har idag afholdt årsmøde i Idrættens Hus i Brøndby. På væsentlige punkter gav specialforbundene DIF's ledelse opbakning til at skærpe profilen.

Med udmeldingerne og vedtagelserne på dagens årsmøde skærper Danmarks Idræts-Forbund profilen. På årsmødet er det specialforbundene, der sammen med DIF’s ledelse og stab afstikker vejen fremad.

Kulturkamp
Der blæses til kulturkamp på vegne af foreningsidrætten. Det bebudede DIF's formand, Kai Holm, i sin beretning på forbundets årsmøde den 1. maj i Brøndby.
Her tog han afstand fra tendenserne til at prioritere uorganiserede og selvorganiserede idræts- og motionsaktiviteter højere på bekostning af den frivillige foreningsidræt.
”Det er i foreningerne, at det store børne- og ungdomsarbejde ligger. Det er også i foreningerne, at der ligger en støtteværdig struktur og organiseringsform. Foreninger er nemlig bygget op om et fællesskab, som er uvurderligt i en tid, hvor samfundet synes at mangle sammenhængskraft,” sagde Kai Holm, der bl.a. efterlyste bedre muligheder for, at flere børn, unge og voksne kan dyrke foreningsidræt tæt på hjemmet.
Samtidig satte han spørgsmålstegn ved de undersøgelsesresultater, som peger på, at den selvorganiserede idræt og motion oplever stor fremgang.
”De stigninger dækker snarere over, at befolkningen har ændret opfattelse, hvad idræt og motion er. Vi bevæger os i dag så lidt, at vi i vores bevidsthed bliver nødt til at betragte almindelige fysiske gøremål som sport og motion.”
DIF vil derfor til efteråret gennemføre en større undersøgelse af befolkningens idrætsdeltagelse. Formålet er at skabe et modspil til de politiske kræfter, som ønsker at nedprioritere foreningsidrætten. Samtidig vil DIF selv indlede en debat om, hvordan man kan åbne døren for flere inaktive og selvorganiserede udøvere.

Nye regler om seksuelle krænkelser
De nye regler betyder, at en klub eller et forbund under DIF skal underrette DIF, så snart der opnås kendskab til, at en leder/træner er tiltalt eller dømt eller tidligere har været dømt for seksuelle krænkelser mod børn og unge. DIF's bestyrelse og det pågældende specialforbund træffer derefter afgørelse om sagens videre forløb.
DIF ønsker med de nye regler at sende et stærkt signal til forældre m.fl. om, at hensynet til børnenes tryghed har allerhøjeste prioritet. I den seneste tid har konkrete sager vist, at flere idrætsforeninger har været usikre, når de står over for at skulle håndtere sager om seksuelle krænkelser mod børn og unge. DIF indfører regelsættet for dermed at sikre ensartet håndtering samt yde hjælp og støtte til de foreninger, der måtte have behov for det.
DIF's nye regler skal sikre, at:

•\tDer ikke - efter udstået straf - ansættes nogen, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn og unge til at varetage børne- og ungdomsarbejde i klubber under DIF.

•\tPersoner, der er tiltalt for pædofili eller andre strafferetslige seksuelle krænkelser mod børn og unge, suspenderes fra samtlige aktiviteter i den klub, hvor det påståede overgreb har fundet sted, indtil tiltalen frafaldes eller en dom foreligger. (Det skal understreges, at en person, der får tiltalefrafald, vil blive betragtet som uskyldig, hvorfor personen uden ophold skal genindsættes i alle de rettigheder, der var gældende før suspensionen.)

•\tEn person ekskluderes fra samtlige aktiviteter og hverv fra den pågældende klub, hvis han/hun er dømt for krænkelser mod børn og unge.
Det nye regelsæt skal sammen med fortsat oplysning i høj grad ses som en forebyggelsesforanstaltning, der skal skabe større klarhed og modvirke uhensigtsmæssige håndteringer af krænkelsessager. Det vil fremover være muligt for DIF at ekskludere foreninger, der ikke følger de nye regler.

DIF vil nu udarbejde en vejledning til forbund og foreninger om det nye regelsæt.