Skip to main content

Unge tegner kort II

| Administrator | Nyheder 2004

Det er tidligere meddelt, at Danmarks Idræts-Forbund og DOF har indgået aftale om et projekt, der skal få unge til at prøve korttegning. Nu er vilkårene kendte, og en hjemmeside åbnet.

Det hedder i oplægget til projektet:

Hvorfor?
Kortet er grundlaget for ethvert orienteringsløb. Vi siger: "Uden kort - ingen sport", og mener det alvorligt.
Korttegning er samtidig en meget lærerig o-teknisk disciplin. Man kan ikke tegne gode kort uden samtidig at blive en bedre orienteringsløber.
Korttegning er i praksis ofte forbeholdt de ældre. De har lagt ambitionerne på hylden, men elsker stadige de mange timer i skoven og ved PC'eren derhjemme.
Vi savner unge korttegnere - og unge savner meningsfyldte opgaver, med højt orienteringsteknisk indhold.
I disse år er vores talentkraftcentre fyldt op med unge dygtige ambitiøse løbere. Kun enkelte vil komme helt i tops, når de bliver seniorer. Mange må derfor sande at talentet, træningsfliden eller lysten ikke rækker.
Det er denne unge resurse vi med kortprojektet vil satse på.
Som sidegevinst vil vi få tegnet en bunke nye nærkort - og ikke mindst få opdateret de mange skolekort, der allerede findes.
Nærkortene er til stor glæde for skoler, fritidsordninger, spejdere, især når der samtidig opsættes faste poster.
Et tilsvarende projekt i Norge gav fra marts-oktober 2003 over 100 nye kort tegnet af 23 forskellige klubber og 44 unge, der fik prøvet kræfter med korttegning. Af disse tilkendegav 80 % at de gerne ville fortsætte med korttegning.

Hvad vil vi?
Projektet har et dobbelt sigte.
For det første skal vi have uddannet og optrænet nye unge korttegnere. Først i rekognoscering og senere i rentegning.
Målet er i 2004 at få mindst 20 nye unge korttegnere fordelt på mindst 10 klubber.
For det andet skal vi have gang i tegning af nye nærkort. Forud ligger satsninger på børn og unge i skoler, fritidshjem og SFO'er i 2005-2009, og på de nye voksne i 2004-2005.
Her skal vi bruge de nye nærkort.
Målet er her mindst 40 nye kort og mindst det dobbelte antal revisioner af gamle skolekort."

De 50.000,- kr. der er afsat her i 2004 vil blive fordelt efter - først til mølle-princippet.

Udfyld projektaftalen og send den til Kortkonsulent Søren Nielsen.

Læs alle vilkårene på den særlige projekthjemmeside her.