Skip to main content

Kurven er knækket!

| Administrator | Nyheder 2004

Kurven er knækket, så bundstregerne nu peger opad – læs

Efter flere års tilbagegang er der nu fremgang i medlemstallet. Det nøjagtige medlemstal som klubberne har indberettet direkte til DIF er 7.319 aktive under DOF. Dette er en stigning på 140 aktive fra året før.

Det er første gang i mange år vi kan notere fremgang, om end den er nok så beskeden.

Det vigtigt, at vi nu holder fast i den vending tingene har taget, fortæller breddekonsulenten til Hjemmesiden. Jeg fornemmer en større beslutsomhed i klubberne, omkring rekruttering og bevidsthed om fastholdelse.

Vi er over de senere år blevet langt færre ”medlemmer”, men nok ikke færre ”orienteringsløbere”.
Det vil udviklingen i 2004 klart vise.

De nye regler om klubkontingent, hvori medlemstallet indgår med stor vægt, har gjort sit til at kurven og bundstregerne pegende ned ad. Men nu er træet rystet – og vi er klar til at byde nye medlemmer velkommen her i EOC- og WOC- årene.

Vel og mærke nye medlemmer der er aktive, og som godt via deres klub vil betale et par hundrede kroner til fællesskabet i kontingent hvert år.

Glædeligt er det også, når et C-løb i Sydkredsen samler 350 løbere og når der mødte 130 løbere op til ”Put & Run” ved Politiets Kredsløb på Sjælland. –

Skal vi ikke være enige om at 2004 bliver året, hvor vi virkelig knækker højdekurven, så den viser en pæn høj i stedet for et surt hul…..