Skip to main content

Udviklingsgruppen ved at være klar

| Administrator | Nyheder 2004

På repræsentanskabmødet blev det vedtaget at DOF skulle nedsætte en undviklingsgruppe til at komme med forslag, oplæg og ideer til et nyt DOF. Læs...

På repræsentantskabsmødet lagde næstformand Kim Folmann Jørgensen op til debat om - Hvilket DOF vil vi have?

Det skete hele lørdagen, hvor ti dygtige klubfolk styrede Cafe debatten ved lige så mange border i salen, ud fra 5 emnekredse.

Debatten nåede vidt omkring, og synspunkterne var mange. Søndag besluttede repræsentantskabet at arbejdet med en grundlæggende debat om DOF's opgaver skal placeres i en uafhængig udviklingsgruppe med Kim Folmann som formand.

Frem imod næste repræsentantskabmøde skal gruppen endevende DOF's opgaver, struktur og resurser og komme med oplæg til debat og indstillinger til løsninger.

Udviklingsgruppen er ikke endeligt sammensat, men det forventes at gruppen kan mødes første gang inden 1. april 2004.

Udviklingsgruppens arbejde vil kunne følges her på forbundets nye "P1-kanal", der samtidig vil blive medlemsbladets ansigt på Internettet - Kik indenfor her