Skip to main content

TKC Fyn har nu også fået Team Danmarks "blå stempel"

| Administrator | Nyheder 2004

Med formalia på plads har TKC Fyn, som det sidste af forbundets i alt 6 TKC'er, også fået "det blå stempel".

Med formalia på plads har TKC Fyn, som det sidste af forbundets i alt 6 TKC'er, også fået "det blå stempel".
"Det blå stempel" består af en tilkendegivelse fra Team Danmark, underskrevet af TD's sportschef Susanne Hedegaard Andersen, som lyder:

"TEAM DANMARK og Dansk Orienterings-Forbund har med virknng fra 1. november 2001 indgået en samarbejdsaftale om elitesatsning, foreløbig for perioden 1. november 2001 - 31. oktober 2005.
Samarbejdet tager afsæt i Dansk Orienterings-Forbunds elitestrategi PLAN 2007, der som overordnet mål har til hensigt at vinde medaljer til Danmark. Målsætningen søges realiseret gennem etablering af en elitestruktur bestående af elitecenter, kraftcentre og talentkraftcentre. Elitecentret og kraftcentrene er direkte omfattet af samarbejdsaftalen mellem TEAM DANMARK og DOF.
Talentkraftcentrene ligger derimod i forbundets eget regi, idet sportsfolkene i Talentkraftcentrene delvist falder uden for TEAM DANMARKs støttemuligheder til elitesatsningsforbund. TEAM DANMARK bakker imidlertid op om Talentkraftcenter konceptet og anser det for en vigtig del af PLAN 2007, idet sportsfolkene, der træner i dette regi, udgør rekrutteringsgrundlaget til kraftcentrene og elitecentret. TEAM DANMARK er således af den opfattelse, at TKC'erne udgør en vigtig del af Dansk Orienterings-Forbunds og TEAM DANMARKs overordnede målsætning om at skabe danske medaljetagere, særligt ved EM 2004 og VM 2006, der afholdes på dansk grund".