Skip to main content

En fuser....

| Administrator | Nyheder 2004

Der var udfra de indkomne ændringsforslag lagt op til et dramatisk repæsentantskabsmøde, men...

På væsentlige punkter var der lagt op til et dramatisk repræsentantskabsmøde, men dramatikken udeblev.

Til både HB’s forslag om en ny kortpolitik og ny afgiftspolitik, var der på forhånd fremsat ændringsforslag. På en måde var det lidt paradoksalt at det var en ændring i den nye afgiftspolitik, der fik kortpolitikken til at falde på plads.

Lidt paradoksalt fordi HB’s reform netop tog udgangspunkt i at skille kort og den fælles økonomi ad.
HB accepterede således af kredsene i fremtiden både kan opkræve klubkontingent og pålægge arrangørerne at afregne afgifter. Det sidste dog alene øremærket til korttegning.
Det skal samtidig nævnes at der er en forventning om at arrangørerne i den model man ønsker i Østkredsen ikke skal betale for brug af filerne, så startafgifterne fastholdes på det kendte niveau.

Med denne tilpasning i afgiftspolitikken blev kortpolitikken enstemmigt vedtaget.
Med ovennævnte tilretning af afgiftspoltikken blev også denne vedtaget enstemmigt.

Tilbage var fastsættelsen af klubkontingent til DOF samt satserne for og afgrænsningen af hvilke løb der skal omfattes af den nye løbsafgift.

Grundbeløbet på 600 ,- kr. pr. klub blev fastholdt og udvidet til også at gælde B- og C- klubber.
Den medlemsbaserede del af klubkontingentet blev for de aktive hævet med 20,- kr.
HB understrege at det ugentlige træningsløb ikke skal være omfattet af løbsafgifter, men at løb der hæver sig derover, vil være afgiftspligtige.
Da man gerne så at O-service skal blive så udbredt som muligt blev henvisningen hertil fjernet, ligesom man valgte at slette den indsatte opsamlingsbestemmelse, som man fandt for restriktiv.
Endelig tilkendegav man at konkurrenceudvalget i fremtiden ville være mere aktiv i dialogen med klubberne, for at få løb i gråzonen ind på terminslisten.

Med disse ændringer og bemærkninger blev løbsafgifterne vedtaget enstemmigt.

Det blev ikke en fuser – for den må man aldrig går tilbage til – men en afmontering af konfliktstoffet. - og sådan bør det vel også, når vi egentlig helst vil nyde en tur i skoven sammen…..