Skip to main content

Fåborg stiller 2 ændringsforslag

| Administrator | Nyheder 2004

Fåborg har stillet 2 ændringsforslag til HB's forslag om ny afgiftspolitik. Læs mere her

Fåborg OK har været igang med regneark og PC'er og stiller på grundlag heraf 2 ændringsforslag til ØU's og HB's forslag til ny afgiftspolitik.
Det er Fåborgs opfattelse, at der med den nye afgrænsning af løb vil blive et større provenu til DOF end forventet, og der derfor er plads til enten en anden afgrænsning eller en lavere afgift pr. løb.

Fåborgs forslag til repræsentantskabsmødet kan læses her.