Skip to main content

Ny Kort- og Afgiftspolitik

| Administrator | Nyheder 2004

På hovedbestyrelsesmøde den 28. januar 2004 fik hovedbestyrelsen forlagt det omfattende materiale om ny kort- og afgiftspolitik. Læs mere om reformpakken her

HB's brev til klubberne begynder sådan:

Nyborg 28. januar 2004

Til
Klubber, Kredse og Udvalg


Ny kort- og afgiftspolitik
På det kommende repræsentantskabsmøde 2004 skal der tages stilling til forbundets politik på to helt forskellige områder, som hidtil har været tæt forbundne.
Hovedbestyrelsen har arbejdet intenst med problemstillingerne og fremlægger de to forslag hver for sig. Dette betyder ikke, at repræsentantskabsmødet bliver afskåret fra en tværgående debat, men at resultatet gerne skulle blive en frigørelse af forbundets økonomi fra kortsalget.
Det er vigtigt at forstå, hvorfor en nytænkning af kortpolitikken er blevet nødvendig. Den nye kopi- og printteknologi giver nye muligheder, som gør et centralt kortlager i DOF-regi forældet. Udviklingen i kortsalget har klar vist vejen. Der kopieres og printes lokalt.
På det kommende repræsentantskabsmøde skal der findes en samlet afklaring.
Derfor udsender vi allerede nu vores forslag til en "Ny kortpolitik", og samtidig et nyt kortreglement. Det sidst er vedtaget af HB, men vil først træde i kraft, når repræsentantskabet godkender den overordnede kortpolitik.

....................

Læs hele brevet her - og kik indenfor i DOF's nye oversigt over love, regler og vedtagelser her.

Det nye kortreglement, der er vedtaget betinget af HB læser du her. De vigtige overgangsregler og spillereglerne for kortudsalget kan læses her.