Skip to main content

Indbydelser og annoncer i O-posten

| Administrator | Nyheder 2004

Rabat på stævne-annoncer

Arrangører af stævner med tilmeldingsdeadline inden 1. maj 2004 bedes senest 31. januar
maile facts til O-posten. Anvend modellen fra bladet med dato, kategori, arrangør, mødested m.v.
Denne service er gratis - men kræver handling fra arrangøren.

Fremover kan stævneannoncer indrykkes med rabat. For 400,- kr. kan indrykkes 1 sp. annonce 47 mm bred og 100 mm høj. (rammemål)
Eller 2 sp. annonce: 104 mm bred, 50 mm høj (rammemål).
Prisen er baseret på indrykningsklart materiale (helst elektronisk). Der er 4-farve-mulighed.