Skip to main content

Pakke med Ny kort- og afgiftspolitik på vej

| Administrator | Nyheder 2004

Hovedbestyrelsen skal på sit møde den 28. januar 2004 endeligt drøfte og vedtage sit udspil til en ny kort- og afgiftspolitik.

Hovedbestyrelsen skal på sit møde den 28. januar 2004 endeligt drøfte og vedtage sit udspil til en ny kort- og afgiftspolitik.

Efter et flot og grundigt forarbejde i Kortudvalget og Økonomiudvalget er et udspil ved at være klar. Det er i øjeblikket mest nogle juridiske og formuleringstekniske ting der bruges kræfter på.

Med forslagene skilles forbundets økonomi fra kortene, som i fremtiden 100% skal tilhører klubberne. Der bliver en kort overgangsordning og det tilstræbes at reformen i videst muligt omfang administrativt får virkning fra årsskiftet.

Da klubberne gerne skal kende den samlede pakke, vil der sammen med forslagene til "Ny kortpolitik" og "Ny afgiftspolitik", som skal behandles på det kommende repræsentantskabsmøde på Vejlefjord den 27.-28. februar 2004, blive udsendt et nyt kortreglement med bilag og en nyformulering omkring kontingenter, klubinddeling, aktiv/passiv og afgifter.

”Det er dog vigtigt at holde fast i at det er den overordnede politik, der skal vedtages på repræsentantskabsmødet, mens de tilhørende detaljerede reglementer og vedtagelser er HB's kompetence. Det gælder også fremover på linie med f. eks. Reglementet for løb og stævner, bemærker Helge Søgaard, formand for Økonomiudvalget. ”