Skip to main content

Bladpuljen - igen !

| Administrator | Nyheder 2004

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) gør os opmærksom på en vigtig detalje i forbindelse med ansøgningen.

Jeg har tidligere gjort jer opmærksom på, at der skal ansøges inden 31. januar 2004, hvis I vil have del i midlerne under den nye bladpulje.

Se nyhed herom under den 12. januar 2004.

Danmarks Idræts-Forbund gør os opmærksom en væsentlig detalje i forbindelse med udfyldning af ansøgningsskemaet. De skriver:

"Vær opmærksom på ansøgningsformularens punkt 6 om ”udgiveren”, som godt kan give anledning til forvirring:

Hvis I er en idrætsforening under DIF, skal I sætte kryds i rubrikken ”Andet” og derefter skrive jeres udgiveroplysninger i det tomme felt samt gøre opmærksom på, at I er medlem af DIF.

Hovedprincippet er nemlig, at kun idrætsforeninger, der er medlem af DIF, DGI eller DFIF kan opnå støtte."

Da alle klubber under DOF er "idrætsforeninger under DIF" er det vigtigt at anvisningen følges. Har I allerede udfyldt formularen kan I gå ind og rette ansøgningen på den samme hjemmeside.