Skip to main content

B&UU efterlyser nye projekter

| Administrator | Nyheder 2003

Østkredsen er i front med penge til nye projekter i kredsen fra kredsens "Ungdomsfond"....

Østkredsen har atter haft pungen fremme og vifter nu med økonomisk støtte til nye børne- og ungdomsaktiviteter på klub- og kredsplan.

Det hedder i vedtægterne for fonden at støtte ydes til ungdomsaktiviteter, der "ligger ud over den sædvanlige træning og at der gives fortrinsvis tilskud til aktiviteter, som er åbne for samtlige ungdomsløbere i en klub og fortrinsvis til rene ungdomsaktiviteter uden deltagelse af voksne løbere".

Tilskud kan også gives til flere klubbers fælles ungdomsaktiviteter eller til aktiviteter, som omfatter alle klubber i kredsen eller klubber i et nærmere defineret område, såfremt det ikke er muligt at opnå støtte til disse aktiviteter over Østkredsens eller DOFs budgetter.

Beløbsrammen for 2004 er på i alt 5.000 kr.

Læs mere på B&UUs hjemmeside - her og om østkredsens Ungdomsfond her.

Ansøgningsfristen udløber den 4. januar 2004.