Skip to main content

O-teknisk test gennemført ved weekendens juniorelitesamling

| Administrator | Nyheder 2003

I forbindelsen med juniorelitesammenligningen her i week-enden (22. - 23. november), blev der gennemført en o-teknisk test af junioreliteløberne - enkelte seniorelitefolk deltog også i testen.

I forbindelsen med juniorelitesammenligningen her i week-enden (22. - 23. november), blev der gennemført en o-teknisk test af junioreliteløberne - enkelte seniorelitefolk deltog også i testen.
Testen er et element i den projektopgave, som Jan Jacobsen, OK Øst, Ulrik Staugaard, Kolding OK og Mads Ingvardsen, juniorelitetræner arbejder med i regi af diplomtræneruddannelsen.
Testen går ud på, at samme bane skal løbes 2 gange, hvor man så ser, hvor meget hurtigere man kan løbe banen, når man kender den i forvejen. Banen var 3,4 km og der var 3 timer mellem de 2 genenmløb. Der blev taget stræktider og udfyldt spørgeskemaer. Disse resultater vil tillige indgå i det videre projektarbejde. Ikke helt overraskende var alle løbere hurtigere i 2. gennemløb end i første. Forbedringerne for junioreliten lå på mellem 7 og 16% - primært afhængig af omfanget af bom i første gennemløb.
Resultatlisten bliver lagt på eliteudvalgets hjemmeside, men her kan da nævnes, at Signe Søes, som vandt pigernes andet gennemløb i 24.25 min brugte 29.30 i første gennemløb, og at Thomas Jensen, seniorelite, der vandt drengenes test, brugte 18.02 i andet gennemløb mod 21.28 i første.