Skip to main content

TKU ændrer indstillinger til reglementsændringer

| Administrator | Nyheder 2003

Bl.a. kun et gennemløb til FM Sprint er resultatet af nye forslag fra Eliteudvalget.

Hovedbestyrelsen nåede på sit møde 14/11 ikke at gennemgå de indstillede ændringer til reglementet, som TKU havde fremsendt. Det har givet TKU anledning - på foranledning af forslag fra Eliteudvalget - at justere indstillingerne:


  • I FM Sprint er der kun eet gennemløb.
  • Der gives ikke ranglistepoint i "sekundære" eliteklasser.
  • For stafetligaen er det præciseret, hvor mange løb, der er tællende.

    http://www.dk.orienteering.org/dok/frame.cgi?dir=ref/reglement2004