Skip to main content

Igen muligt tage DIF-DOF Diplomtræneruddannelse

| Administrator | Nyheder 2003

Nye hold starter i Brøndby og Århus den 6. januar

DIF tilbyder nu igen forbundene muligheden for at starte på Diplomtræneruddannelsen i henholdsvis Århus og Brøndby (hold 8 og 9)
Vi har tidligere haft 11 på uddannelsen ( Mads Ingvardsen, Lars Lindstrøm, Kim Rud, Anne Konring Olesen, Jan Jacobsen, Morten Pedersen, Thomas Hjerrild, Jan Scheel, Brian Lund, Ulrik Staugaard og Thomas Fredberg).
For tiden har vi to (Michael Sørensen og Johan Mc. Lassen), der er i gang med de afsluttende DIF-opgaver og som af den forbundsspecifikke del kun mangler projektopgaven.

Vi ser fortsat meget gerne, at kvalificerede og interesserede tager DIF/DOF Diplomtræneruddannelsen, hvorfor der her gøres opmærksom på, at der nu igen til januar starter hold til DIF-delen.

DIF’s Deltagerkriterier
Kursisten skal have gennemført sit eget forbunds træneruddannelse niveau I og II eller tilsvarende.
I øjeblikket arbejder vi på højtryk på at få færdig beskrevet forbundets Træneruddannelse Niveau I.

Ansøgere til Danmarks Idræts-Forbunds diplomtræneruddannelse som ikke formelt opfylder uddannelseskriteriet for optagelse kan påregne at skulle bestå en optagelsesprøve inden uddannelsen.
Det skal bemærkes, at ingen af de nuværende 13 deltagere fra DOF har skullet op til en optagelsesprøve før start på Diplomtræneruddannelsen.

Fra forbundet vil vi dog kræve, at der er 4 – 6 personer før vi vil starte på DOF-delen – det kan derfor være at vi for den forbundsspecifikke del af uddannelsen samler op over et par år. Det kan forventes at der igen i januar 2007 udbydes Diplomtræneruddannelse

Prisen for DIF-delen er 17.500, men ved en forbundsindstilling vil prisen være 12.500 kr. Denne del udgør i alt 180 lektioner
Dertil kommer en betaling for DOF-delen, der udgør på 2.000 kr. Denne del udgør 30 lektioner + projektdel ansat til 20 lektioner


Yderligere information kan fås ved henvendelse til DIF, tlf. 4326 2046 ved Jan Milandt,
uddannelseskonsulent eller til DOF ved K. K. Terkelsen, sportschef, tlf. 7587 1705.

Her kan også rekvireres informationsbrochurer, eller de kan downloades fra www.dif.dk
Ansøgningsfrist 1. december.

http://www.dif.dk/asp/kurser_pdf.asp?pdfid=169