Skip to main content

Reglementsændringer fra 2004

| Administrator | Nyheder 2003

Teknisk Udvalg har nu på grundlag af kommentarer til reglementsforslaget udarbejdet et endeligt forslag til HB.

Siden maj har Teknisk Udvalg modtaget en række kommentarer til de forslag til reglementsændringer, der er fremlagt. I september har udvalget gennemgået kommentarerne og har nu sammen med Lov- og Reglementsudvalget barslet med en endelig indstilling til Hovedbestyrelsen.
Forslagene samt udvalgenes uddybende kommentarer kan ses i dokumentbasen, eller direkte på adressen nedenfor.

http://www.dk.orienteering.org/dok/frame.cgi?dir=ref/reglement2004