Skip to main content

Helt ny samarbejdsstruktur mellem Junioreliten og TKC'erne i 2004

| Administrator | Nyheder 2003

Juniorelitelederne præsenterede på et møde den 10. oktober de nye tanker for samtlige TKC'er. TKC'erne var repræsenteret ved styregruppen, TKC træneren eller anden med direkte tilknytning til centeret.

På et møde 10. oktober præsenterede juniorelitelederne helt nye tanker for for samarbejdet mellem junioreliten og TKC'erne.
TKC'erne var repræsenteret ved styregruppen, TKC træneren eller anden med direkte tilknytning til talentkraftcentrene.

Mødets formål var at se den nye struktur i et kritisk lys, samt bestemme sig for hvilken vej juniorarbejdet skal bevæge sig for de største talenter. En vej der på sigt skal give resultater i verdensklasse.

Selv om det var ganske markante ændringer, der blev præsenteret, var der særdeles stor opbakning til dem fra de fremmødte TKC repræsentanter. Ændringerne træder i kraft allerede pr. 1. november dette år.

Selvom flere fra den nuværende juniorelite rykker op som seniorer fra næste års begyndelse bliver, der ikke taget nye ind nu, så junioreliten består pr. 1. december af:
Herrer:
Christian Christensen, OK Pan Jeppe Borch, Silkeborg OK og Tue Lassen, Faaborg OK

Damer:
Ane Linde, OK Pan, Karina B. Knudsen og
Sarah N. Thomsen, Horsens OK

Men døren til junioreliten "står åben for dem der kan og vil": Der gives 10 wildcards til 80 % af juniorelitens samlinger efter en fordelingsnøgle imellem TKC'erne. Denne fordelingsnøgle afspejler det enkelte TKC's sportslige niveau.
TKC træneren bliver den ansvarlige for udtagelsen, mens juniorlandstræneren formelt godkender.

På mødet blev man enige om en række krav for såvel junioreliten som for wildcard løberne. Ex. skal en junioreliteløbers niveau og satsning være på højde med en top 25 placering til JWOC. Derudover er der nogle træningskrav for såvel en junioreliteløber som for en wildcardløber.

Med denne nye samarbejdsmodel håber man at få spottet samtlige talenter i dansk orientering og øge gennemstrømningen af løbere i junioreliten, således at flere får tilbuddet om træning og vejledning på eliteniveau, og flere får mulighed for at vise deres niveau.

Alle på mødet var enige om, at den nye struktur var et skridt fremad. Et skridt som skal fremtidssikre talentudviklingen og bidrage positivt til den fødekædestruktur, der skal give optimale muligheder for at den enkelte juniorløber kan udvikle sig til højeste eliteniveau.
Med denne nye samarbejdsform ønsker forbundet at give de bedste muligheden for at satse internationalt og give de næstbedste optimale forberedelsesmuligheder for en fremtidig satsning.

Juniorlandstræneren, Mads Ingvardsen, oplyser at mere specifik information er sendt ud til TKC'erne, og at der ultimo november vil komme en beskrivelse af hele " Wild Card" konceptet på Eliteudvalgets hjemmeside, samt en artikel om ændringerne i O-Posten.
Er der for nuværende spørgsmål beder Mads Ingvardsen om, at de rettes til det enkelte TKC eller til juniorlandstræneren.