Skip to main content

DIF-DOF Diplomtræneruddannelse - forbundsdel

| Administrator | Nyheder 2003

Hen over foråret har en gruppe af DOF trænere beskrevet den idrætsspecifikke del af DIF-DOF Diplomtræneruddannelse. Denne del, som er på 50 timer, supplerer de 180 timer som den generelle del udgør.

Hen over foråret har en gruppe af DOF trænere beskrevet den idrætsspecifikke del af DIF-DOF Diplomtræneruddannelse. Denne del, som er på 50 timer, supplerer de 180 timer som den generelle del udgør.
Forbundsdelen består af 10 timer idrætsspecifik teori, 20 timeres idrætspraktik og en ramme på 20 timer afsat til projektarbejde.
Den 28. august blev forbundsdelen præsenteret for de 11 kursister, hvor kursisterne også fik nogle proejktemner at vælge imellem.
Deltagerne har meldt tilbage og nu er følgende projekthold og -emner blevet godkendt.

Jan Jacobsen, Ulrik Staugaard og Mads Ingvardsen:
Tester- og testresultater i orientering.

Anne Konring Olesen og Lars Lindstrøm:
Stævneanalyse – VM 2006

Thomas Hjerrild og Thomas Fredberg:
Succesfulde 66-70’er.

Morten Pedersen og Jan Scheel:
Fra ungdomsløber til satsende junior.

Kim Rud og Brian Lund:
Alternative træningsformer

Den generelle del afsluttes med eksamen den 11. juni 2004 og forbundsdelen afsluttes med projektfremlæggelse den 4. september 2004.

En nærmere beskrivelse af projektemnerne og DOF's idrætsspecifikke del af Diplomtræneruddannelsen kan ses på eliteudvalgets hjemmeside.