Skip to main content

IOF søger ny arrangør af JWOC 2004

| Administrator | Nyheder 2003

I brev af 13. august 2003 har det Russiske Orienterings Forbund meddelt IOF, at de er nød til at trække sig som arrangører af JWOC 2004.

I brev af 13. august 2003 har det Russiske Orienterings Forbund meddelt IOF, at de er nød til at trække sig som arrangører af JWOC 2004.
Det sker bl.a med henvisning til ændringer i de rusiske visa-procedurer, der har betydet, at nogle nationers planlagte træningslejre har måttet aflyses.
Russerne har, da de ikke kan garantere alle nationer lige forberedelsesmuligheder taget konsekvensen og trukket sig. Om der også er andre forhold der spiller ind melder historien ikke noget om.
IOF beklager meget og indkalder nu ansøgninger fra arrangører, der kan træde til med kort varsel.
Deadline er 14. sept.
Som situationen nu ser ud, kan man sige, at det er et held, at det ikke - trods ihærdig indsats fra de danske juniorlederes side - endnu er lykkedes at få arangeret træningslejr i Kaliningrad.