Skip to main content

Nu også i Søllerød

| Administrator | Nyheder 2003

En særdeles glad formand for Søllrød OK, John Aasøe kan her på en solbeskinnet Grundlovsdag fortælle, at nu har de også gjort det i Søllrød OK.

En særdeles glad formand for Søllrød OK, John Aasøe kan her på en solbeskinnet Grundlovsdag fortælle, at nu har de også gjort det i Søllrød OK.
Med eliten som løftestang har klubben i dag fået en bekræftelse på en tildeling på 50.000 kr til støtte for elitearbejdet i Søllrød OK.

Og hvad har de så gjort i Søllerød?
I april modtog klubben Søllerød Kommunes oplæg til Idrætspolitik 2003-2007. I den omtaltes et projekt, som kommunen ville støtte med op til 200.000 kr, inden for elitearbejdet.

Klubbens bestyrelse samledes med klubbens hjemmeværende elite- og juniorløbere og her besluttede man i fællesskab at sende en ansøgning. Klubbens elite- og juniorløberne lovede, at de aktivt ville gå ind i arbejdet, for at Søllerød OK kunne komme i betragtning til en del af midlerne.

I maj afleveredes en fem-siders ansøgning – samt et seks-siders notat om orienteringssporten. I ansøgningen angav Søllerød OK, at modydelse ville være et foredrag for kommunens medarbejdere og (som led i eventuelt teambuilding i kommunen) et stafetløb med op til 600 deltagere.

Svaret og resultatet kom altså i dag.

STORT TILLYKKE TIL SØLLERØD OK