Skip to main content

IMT nu også i Århus

| Administrator | Nyheder 2003

IMT står for Idræts Medicinsk Team, og er det team af Team Danmark læger, fysioterapeuter, diætister m.m., der står til rådighed for vore løbere i Elite- og U-25 gruppen.

IMT står for Idræts Medicinsk Team, og er det team af Team Danmark læger, fysioterapeuter, diætister m.m., der står til rådighed for vore løbere i Elite- og U-25 gruppen.
Hidtil har der kun været etableret IMT i Farum og Brøndby, hvorfor vi har betjent os af en midlertidig løsning i Århus.
Nu er IMT også en realitet i Århus.

Følgende information er udsendt ved koordinerende læge Henrik Aagaard:
TEAM DANMARKs Idrætsmedicinske TEAM (IMT) er nu klar til at behandle i Elitelandsbyen i Århus.
Der er fra den 2. juni 2003 ansat læge Svend Erik Christiansen og fysioterapeut Gitte Karlshøj. Svend Erik Christiansen er udover ansættelsen i TD ansat på Aarhus Amtssygehus. Herudover vil fysioterapeut Bo Juncker som hidtil være tilknyttet. Ideen med den optimerede service er at samle og koordinere den idrætsmedicinske behandling samt at lette adgangen til henvisning videre i sundhedssystemet.

Klinikken vil i starten fungere i de lokaler, hvor TEAM DANMARKs klinik på Århus Stadion, Stadion Alle 70, hidtil har ligget. I løbet af få måneder flytter idrætsklinikken til nye lokaler i Idrættens Hus Vest, Stadion Allé 70, 8000 Århus C.
Nærmere besked om flytningen følger, når endelig dato herfor er fastlagt.

Nærmere oplysninger findes på:http://www.elite-idraet-aarhus.dk/default.asp?page=388