Skip to main content

Dispensation til DM Kort

| Administrator | Nyheder 2003

Tom Neesgaard meddeler, at Teknisk Udvalg - på foranledning af Eliteudvalget - har givet dispensation fra reglementet for DM Kort. Ændringerne berører kun klasserne H21 og D21.

Tom Neesgaard meddeler, at Teknisk Udvalg - på foranledning af Eliteudvalget - har givet dispensation fra reglementet for DM Kort. Ændringerne berører kun klasserne H21 og D21.

De væsentlige ændringer er:

  • Ingen kvalifikationsløb. DM afgøres ved eet løb.
  • Der foretages seedning.
  • Vindertiderne er 35 minutter i stedet for 25 minutter.
  • H21 og D21 løbes i pausen mellem indledende og finaleheats for de øvrige klasser

Baggrunden for at give en så kraftig dispensation fra reglementet er et ønske om at få det danske kortdistancemesterskab til at passe bedre med den "mellemdistance", der opereres med i IOF sammenhæng.

Ændringerne - samt en række mindre konsekvensrettelser m.m. - er i øvrigt på vej til at blive indarbejdet i reglementet med virkning fra 1/1 2004. De vil undervejs blive blive behandlet i udvalg, klubber og blandt medlemmer i DOF.