Skip to main content

Dansk Orienterings-Forbund i front

| Administrator | Nyheder 2002

En orienteringsløber på forsiden af DIF's medlemsblad Idrætsliv er ikke hverdagskost, men det er tilfældet med Nr. 1/2003, der her op til jul er sendt ud til samtlige idrætsforeninger i Danmark.

En orienteringsløber på forsiden af DIF's medlemsblad Idrætsliv er ikke hverdagskost, men det er tilfældet med Nr. 1/2003, der her op til jul er sendt ud til samtlige idrætsforeninger i Danmark.
Anledningen finder man inde i bladet. Som elitesatsningsforbund er det et krav fra Team Danmark, at der skal formuleres en ernæringspolitik. Her har DOF sammen med roforbundet været hurtigst ude af starthullerne.
Endnu er arbejdet med DOF's ernæringspolitik ikke helt færdigt, da arbejdsgruppen ønsker, at politikken får HB's blå stempel. Det mangler, men det egentlige arbejde i arbejdsgruppen er afsluttet.
Det har været væsenstligt for arbejdsgruppen, at ernæringspolitikken ikke blot er for eliten, men at den er en politik for hele forbundet og dermed også for klubberne.
I starten af det nye år vil den derfor blive at se på forbundets hjemmeside, og de initiativer, der er en følge af politikkens anbefalinger vil der også blive orienteret om her.
Arbejdsgruppen har bestået af: Rolf Lund, HSOK,(ham med den faste klumme om "Kost og Ernæring" i O-posten) Helene Hausner, OK Øst,Tenna Nørgaard, Tisvilde Hegn OK, Bjarne Hoffmann, dametræner, Anna Ottsen, Team Danmarks diætist og K. K. Terkelsen.