Skip to main content

Hvad kan man byde damerne?

| Administrator | Nyheder 2002

Dette er overskriften på årets banelægningskonkurrence.

Dette er overskriften på årets banelægningskonkurrence.

Konkurrencen går i år ud på at lave en D 21A-bane i en sydvestjysk plantage.
Det endelige resultat af konkurrencen vil være kåringen af årets banelægger, men for arrangørerne - og DOF - er deltagernes arbejde med banelægning langt det væsentligste.

Konkurrencen indeholder en særdeles grundig vejledning, der vil kunne føre alle deltagere "frelst" gennem konkurrencen, så ingen vil falde helt igennem.
Følges vejledningen, vil deltagerne blive ført gennem de fleste af de faser, der er en del af banelæggerens opgaver ved såvel åbne løb som træningsløb:
- udvælgelse af de dele af skoven, der skal anvendes, bl.a. under hensyntagen til vildtet,
- overvejelser over stævneplads og mål, både set fra arrangørside og deltagerside,
- fastlæggelse af start ud fra praktiske og o-tekniske vurderinger,
- hensyntagen til personaleforbrug,
- overholdelse af reglementet, herunder vurdering af løbshastighed,
- vurdering af løbernes indtryk og vilkår under arrangementet
- samt naturligvis selve banelægningen.

Banerne vil blive bedømt af dommere, og det bedømmelsesskema, der anvendes, vil kunne give megen udbygning af deltagernes erfaring.

Konkurrencebetingelserne er beskrevet lidt nøjere her.