Skip to main content

Ny Diplomtræneruddannelse i DOF i samarbejde med DIF

| Administrator | Nyheder 2002

I 1997-98 afviklede Dansk Orienterings-Forbund i et samarbejde med DHL ”DOF’s Diplomtræneruddannelse” - et 120 timers uddannelsesforløb.

I 1997-98 afviklede Dansk Orienterings-Forbund i et samarbejde med DHL ”DOF’s Diplomtræneruddannelse” - et 120 timers uddannelsesforløb.
I alt deltog 24.

Der var dengang stor tilfredshed med en sådan ”længerevarende” træneruddannelse. Hurtigt kom der spørgsmål om, hvornår forbundets næste Diplomtrænerudannelse ville blive udbudt.

Danmarks Idræts-Forbund har nu beskrevet en Diplomtræneruddannelse, der består af 180 lektioner af almen karakter fordelt på følgende emneområder: Fysiologi, Anatomi og biomekanik, Træningslære og testning, Ernæring, idrætsskader og doping, Idrætspsykologi, Idrætssociologi og –historie, Idrætspædagogik og undervisning, Idrætsledelse og organisation, EDB-programmer til idræt og jura.
Dertil lægges minimum 30 lektioner med forbundsspecifikke emner.

DOF vil fremover koble sig på denne uddannelse, så denne Diplomtræneuddannelse bliver det højeste uddannelsesniveau for trænere inden for Dansk Orienterings-Forbund, og det vil være det uddannelsesniveau vi på sigt vil kræve af de der skal være trænere i vore Talentkraftcentre og Kraftcentre.

Uddannelsen kan afvikles enten i København eller i Århus. Første hold er startet i København og andet hold skulle være startet her i slutningen af august i Århus. Pga. for få deltagere udsættes starten til januar 2003.

Uddannelsen løber over 1½ år.

Du kan læse mere om uddannelsen på eliteudvalgets hjemmeside under Træneruddannelse.
Er du interesseret i uddannelsen, er du velkommen til at rekvirere yderligere materiale ved henvendelse til undertegnede.