Skip to main content

DOFs nye hovedbestyrelse

| Administrator | Nyheder 2002

På det ordinære repræsentantskabsmøde i week-enden 2.-3. marts valgte de fremmødte klubrepræsentanter medlemmer til hovedbestyrelsen (HB).

På det ordinære repræsentantskabsmøde i week-enden 2.-3. marts valgte de fremmødte klubrepræsentanter medlemmer til hovedbestyrelsen (HB).

Hovedbestyrelsen består nu af følgende:

Formand: Ole Husen
Næstformand: Kim Folmann Jørgensen
Økonomiformand: Helge Søgaard
Formand for Nordkredsen: Lars Kopp
Formand for Sydkredsen: Steffen Alm
Formand for Østkredsen: Erik Øhlenschlæger
Formand for Voksen- & KlubUdvikling: John Aasøe
Formand for Børn- og Ungeudvalget: Henrik Thomsen
Formand for Eliteudvalget: Rasmus Ødum
Formand for Konkurrenceudvalget: Klaus Olsen

Repræsentantskabet vedtog også det omdiskuterede klubkontingent for 2002 og de fremsatte forslag
til vedtægtsændringer.

Forbundets hovedkasserer gennen 10 år N.P. Pedersen blev hyldet med stående bifald og tildeltes "Organisator-prisen" og DOF's ærestegn