Skip to main content

ØK vil flytte EM2004 til Roskilde

| Administrator | Nyheder 2002

Den nyvalgte kredsbestyrelse i Østkredsen foreslår Hovedbestyrelsen, at EM i 2004 får Roskilde som værtsby i stedet for Farum, der oprindelig var udpeget.

Den nyvalgte kredsbestyrelse i Østkredsen foreslår Hovedbestyrelsen, at EM i 2004 får Roskilde som værtsby i stedet for Farum, der oprindelig var udpeget.
Kredsbestyrelsen henviser bl.a. til, at der er flere fremragende terræner i det midt- og vestsjællandske, som alle vil ligge tæt på Roskilde. En undtagelse er dog finalen, der tænkes afviklet på Møn.
De tilhørende publikumsløb foreslår man skal have o-camp i Hvalsø Skov komplekset, hvor man har et godt forhold til både skovejerne og de omkringliggende kommuner.