Skip to main content

Ekstra numre af O-posten fra DOFs kontor

| Administrator | Nyheder 2002

I år sendes o-posten til alle husstande med o-løbere, men en del klubber har ikke nået at indsende adresserne, inden O-posten skulle sendes ud. Derfor er der nogle, som ikke har fået det første nummer, der netop er udsendt med posten.

I år sendes o-posten til alle husstande med o-løbere, men en del klubber har ikke nået at indsende adresserne, inden O-posten skulle sendes ud. Derfor er der nogle, som ikke har fået det første nummer, der netop er udsendt med posten.

Det er der råd for. De klubber, der er kommet for sent, kan henvende sig til DOFs kontor og få tilsendt det antal eksemplarer, som de mangler. De må dog selv fordele bladene blandt de af klubbens medlemmer, som mangler bladet.

Også nogle abonnenter i udlandet er blevet forbigået. Det skyldes en datafejl ved overførsel fra den gamle abonnentdatabase til en ny. Problemet søges løst hurtigst muligt, oplyser formand Ole Husen.