Skip to main content

DIF og TD tager generel afstand fra kosttilskud

| Administrator | Nyheder 2002

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark har i dag offentliggjort en fælles politik på det såkaldte gråzoneområde, dvs. idrætsudøveres brug af kosttilskud og præstationsfremmende hjælpemidler, som ikke er på dopinglisten.

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark har i dag offentliggjort en fælles politik på det såkaldte gråzoneområde, dvs. idrætsudøveres brug af kosttilskud og præstationsfremmende hjælpemidler, som ikke er på dopinglisten.

Den fælles politik indeholder bl.a. en generel afstandtagen fra brug af kosttilskud i dansk idræt, brug af højdehuse og brug af drop. Politikken indebærer derudover, at der skal oplyses og udarbejdes ernæringspolitikker i de enkelte forbund, og at der i samarbejde med offentlige myndigheder skal søges etableret en bred kampagne, der gør op med ”pillekulturen” og i stedet sætter fokus på kostens betydning.

”Sammenlignet med optimal kost og ernæring har kosttilskud i bred forstand minimal effekt på idrætspræstationer. Vi mener, at der finder et overforbrug af kosttilskud sted blandt idrætsudøvere, og dette bør nedbringes gennem oplysning,” siger Team Danmarks sportschef Susanne Hedegaard.

Kreatin er et af de få kosttilskud, der under de rette omstændigheder kan have præstationsfremmende effekt. DIF og Team Danmark tager generelt afstand fra brug af kreatin og vil kun acceptere brug af kreatin i helt særlige tilfælde. F.eks. som en ”sidste udvej” for udøvere fra den absolutte topelite, der allerede har optimeret deres træning og kostsammensætning. Disse udøveres kreatinbrug skal i givet fald ske under individuel kontrol af Team Danmark.

DIF og Team Danmark anser generelt brug af højdehuse for en uetisk og unaturlig fremgangsmåde til opnåelse af idrætsresultater, og man finder også, at det er uetisk at anvende drop til indtagelse af præstationsfremmende hjælpemidler og kosttilskud. DIF og Team Danmark tager i den forbindelse afstand fra konkurrenceformer, der er så ekstreme, at brug af drop over for raske idrætsudøvere kan komme på tale.

DIF og Team Danmark understreger, at dette gråzoneområde ikke er et område, som man kan lave forbud og sanktioner på: ”Vi kan af gode grunde ikke forbyde brug af kosttilskud, men vi kan holdningspåvirke, oplyse og sende nogen klare signaler til vores forbund, klubber og udøvere,” siger DIF’s næstformand Gert Nielsen.

Med venlig hilsen

Morten Mølholm Hansen
Informationschef