Skip to main content

Sejr i skattesag

| Administrator | Nyheder 2001

Ulønnede ledere og trænere i specialforbund og klubber må gerne modtage sports- og fritidstøj mv. uden at skulle betale skat af det. Det har Landsskatteretten netop fastslået i en sag, som har kørt i næsten tre år.

Ulønnede ledere og trænere i specialforbund og klubber må gerne modtage sports- og fritidstøj mv. uden at skulle betale skat af det. Det har Landsskatteretten netop fastslået i en sag, som har kørt i næsten tre år.

Kendelsen fastslår, at det er en betingelse, at det tøj, der modtages, står i et rimeligt forhold til personens funktion, og at mængden af tøj svarer til omfanget af arbejdet, f.eks. antallet af møder eller træningsdage. Dommen fastslår endvidere, at det også er en betingelse, at det frivillige arbejde ydes som en del af foreningens skattefri virksomhed, f.eks. gælder reglen ikke for professionelle superligaklubber.

Den konkrete sag begyndte i foråret 1999, hvor Allan Hansen, bestyrelsesmedlem i DBU, blev afkrævet skat af noget af det tøj, han modtog i 1997 som en del af DBU’s sponsoraftale med Hummel. Den indebærer bl.a., at bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at bære tøj fra Hummel i forbindelse med repræsentative opgaver for DBU.
Told- og Skattestyrelsen vurderede, at en del af tøjet ikke havde tilknytning til hvervet som bestyrelsesmedlem, og derfor blev Allan Hansen pålagt at betale skat af de 2.600 kroner, som tøjets værdi blev anslået til. Sagen drejer sig altså om et forholdsvis lille beløb, men DIF's konsulent, Willy Rasmussen, gik ind i sagen, fordi den er principiel og vedrører mange special-forbund og foreninger.

Efter næsten tre års tovtrækkeri har DIF nu vundet sagen, og det er slået fast, at mængden og værdien af det udleverede tøj var rimeligt i forhold til arbejdet som ulønnet leder i DBU.

Sagen er den femte klagesag, som DIF har vundet i Landsskatteretten i år. De andre sager handlede om momsfritagelse af entréindtægter, moms på buskørsel og krav til dokumentation ved udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede trænere og ledere